Saclon – Hasiaci prístroj Plynový („halónový“) / Čisté hasivo 2 kg

218,00 

HASEBNÁ SCHOPNOSŤ 5A 34B

Hmotnosť hasiva 2 KG

Teplotné rozmedzie -20 ° C + 60 ° C

Hmotnosť prístroja 3,9 KG

TRIEDY POŽIARU AB

S certifikátom a revíziou

Dostupnosť 2 na sklade

Katalógové číslo: 112-1 Kategórií:
  • TYP S2 – SAC
  • HASIACA SCHOPNOSŤ 5A 34B
  • HMOTNOST HASIVA 2 KG
  • TEPLOTNÝ ROZSAH -20°C +60°C
  • HMOTNOSŤ HASIACEHO PRÍSTROJA 3,9 KG
  • CERTIFIKÁTY EN3, CE
  • TRIEDA POŽIARU AB

Plynový hasiaci prístroj obsahuje špeciálne čisté hasivo, ktoré je elektricky nevodivé, netoxické a nespôsobuje koróziu.

Plynový hasiaci prístroj s čistou hasiacou látkou (tzv. „halónový“) je určený pre hasenie hlavne elektronických zariadení, výpočtovej techniky (napr. serverovne apod.), nosičov dát, archívov, múzeí a pod. Je možné použiť ho aj na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 meter.

Tieto hasiace prístroje sú oficiálne náhradou na zakázaný druh halónov, ktoré sa z ekologických dôvodov už nesmú používať.

Je dodávaný vrátane štandardného držiaka. Has. prístroj je pod stálym tlakom, po použití je znovu plniteľný. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile.

 

 

 

Hmotnosť 3 kg
Trieda požiaru

A, B

Druh hasiva

Ekologický plyn

Množstvo hasiva

do 2kg

Príslušentvo

Držiak

Nákupný košík
Saclon – Hasiaci prístroj Plynový („halónový“) / Čisté hasivo 2 kg
218,00 

Dostupnosť 2 na sklade

Návrat hore